Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wąbrzeźnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie  sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu wąbrzeskiego. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak

i rodzinnych.

 

Nasze usługi są bezpłatne, dobrowolne, nie wymagają skierowań.

 

Zapraszamy 

 

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia świąteczne

 Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia

serdeczne życzenia wielu sukcesów

zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018

życzy wszystkim klientom

Dyrektor i pracownicy Poradni